VIETNAMESE
máy photocopy
máy sao chụp tự động
ENGLISH
photocopier
NOUN
/ˈfoʊtoʊˌkɑpiər/
copier
Máy photocopy là một máy sao chép tài liệu và các hình ảnh trực quan khác lên giấy hoặc phim nhựa một cách nhanh chóng và rẻ tiền.
Ví dụ
1.
Máy photocopy lại không hoạt động.
The photocopier is out of action again.
2.
Máy photocopy đó luôn bị kẹt giấy.
That photocopier is always getting jammed up.
Ghi chú
Máy photocopy (photocopier) là một máy (machine) sao chép (copies) tài liệu (documents) và các hình ảnh trực quan (visual images) khác lên giấy hoặc phim nhựa một cách nhanh chóng (quickly) và rẻ tiền (cheaply).