VIETNAMESE

mặt trước

ENGLISH

front

  

NOUN

/frʌnt/

Mặt trước là một phần của đối tượng thường được nhìn thấy hoặc sử dụng trước tiên.

Ví dụ

1.

Đoạn trích đó được viết ở mặt trước của cuốn sách, nó thực sự thu hút sự chú ý của tôi và khơi dậy trí tưởng tượng của tôi.

That excerpt is written on the front of the book, it really grabbed my attention and fired my imagination.

2.

Anh ta niêm phong phong bì và viết lên mặt trước.

He sealed the envelope and wrote on the front.

Ghi chú

Cùng phân biệt frontback nha!
- Mặt sau (back) là một phần của đối tượng thường không dễ được nhìn thấy hoặc sử dụng trước tiên.
- Mặt trước (front) là một phần của đối tượng thường được nhìn thấy hoặc sử dụng trước tiên.