VIETNAMESE

mật độ

ENGLISH

density

  

NOUN

/ˈdɛnsəti/

Mật độ là số lượng người hoặc vật ở một khu vực hoặc không gian cụ thể.

Ví dụ

1.

Chúng tôi đã không thể di chuyển vì mật độ đông đúc của đám đông.

We were unable to move because of the density of the crowd.

2.

Chính phủ nên phát triển một số lượng đường cụ thể hàng năm theo mật độ giao thông của khu vực liên quan.

The Government should develop a specific number of roads every year according to the traffic density of the area concerned.

Ghi chú

Cùng phân biệt density volume nha!
- Mật độ (density) cho chúng ta biết khối lượng có trong một khoảng không gian nhất định.
- Thể tích (volume) cho chúng ta biết về không gian bị chiếm bởi một đối tượng.