VIETNAMESE

lưới lọc

ENGLISH

filter mesh

  
NOUN

/ˈfɪltər mɛʃ/

Lưới lọc là một cấu trúc được làm bằng các sợi kim loại, sợi hoặc vật liệu mềm/dẻo khác được kết nối với nhau, với các lỗ cách đều nhau giữa chúng có chức năng loại các thành phần không mong muốn của một hỗn hợp.

Ví dụ

1.

Bạn có biết chỗ nào mà tôi có thể mua lưới lọc cho ống cống không?

Do you know where can I get a filter mesh for my drain pipe?

2.

Làm cách nào để biết kích thước lưới lọc của tôi?

How do I know my filter mesh size?

Ghi chú

Cùng DOL khám phá các idiom của mesh nhé!

 • Get caught in the mesh

  • Định nghĩa: Bị dính líu hoặc rơi vào một tình huống khó khăn hoặc rắc rối, thường là vì một kế hoạch hoặc âm mưu nào đó.

  • Ví dụ: Anh ấy bị dính líu vào rắc rối vì đã tham gia vào dự án đó. (He got caught in the mesh because he got involved in that project.)

 • In mesh

  • Định nghĩa: Khi các bộ phận của một cỗ máy hoặc hệ thống hoạt động hòa hợp với nhau một cách suôn sẻ.

  • Ví dụ: Các bánh răng của chiếc đồng hồ này luôn hoạt động ăn khớp với nhau. (The gears of this watch are always in mesh with each other.)

 • Out of mesh

  • Định nghĩa: Khi các bộ phận của một cỗ máy hoặc hệ thống không hoạt động hòa hợp hoặc không hoạt động đúng cách.

  • Ví dụ: Chiếc máy giặt này có vẻ như các bộ phận bên trong không hoạt động ăn khớp với nhau. (This washing machine seems like its internal parts are out of mesh.)

 • Mesh with

  • Định nghĩa: Hòa hợp hoặc tương thích với ai đó hoặc cái gì đó.

  • Ví dụ: Cô ấy hòa hợp với nhóm làm việc của mình. (She meshes well with her work team.)