VIETNAMESE

long não

ENGLISH

cinnamomum camphora

  

NOUN

/cinnamomum camphora/

Long não hay còn gọi là dã hương là một loại cây thân gỗ, lớn và thường xanh, có thể cao tới 20–30 m. Các lá nhẵn và bóng, bề mặt như sáp và có mùi long não khi bị vò nát trong tay.

Ví dụ

1.

Long não là một chất màu trắng, có mùi nồng, được sử dụng trong y học và để giữ các loài sâu bướm (= côn trùng bay) tránh xa đống đồ được cất giữ.

Cinnamomum camphora is a white substance with a strong smellwhich is used in medicine and to keepmoths (= flying insects) away from clothesthat are stored.

2.

Một chất kết tinh lấy từ cây long não, được dùng để điều trị chứng đầy hơi.

A crystalline substance obtained from the tree Cinnamomum camphora that has been used to treat flatulence.

Ghi chú

Long não (cinnamomum camphora) hay còn gọi là dã hương là một loại cây thân gỗ, lớn và thường xanh (a large, evergreen tree), có thể cao tới 20–30 m. Các lá (leaves) nhẵn (smooth) và bóng (glossy), bề mặt như sáp (a waxy surface) và có mùi long não (a camphor odor) khi bị vò nát (crushed) trong tay.