VIETNAMESE

lọc thô

ENGLISH

pre-filtration

  

NOUN

/pri-fɪlˈtreɪʃən/

Lọc thô là quá trình lọc cơ bản thường được sử dụng làm tầng lọc đầu tiên trong các hệ thống lọc nước.

Ví dụ

1.

Lọc thô là hệ thống lọc tiếp xúc đầu tiên với nguồn nước cấp.

Pre-filtration is the first contact filtration system with the feed water.

2.

Hệ thống lọc thô là nơi bám nhiều chất bẩn, tạp chất nhất của một hệ thống lọc nước.

The pre-filtration system is the place where most of the dirt and impurities are attached to a water filtration system.

Ghi chú

Cùng phân biệt distillation filtration nha!
- Chưng cất (distillation) là việc sử dụng nhiệt để tách các thành phần của chất lỏng và/hoặc chất khí.
- Lọc (filtration) là sự tách chất rắn ra khỏi chất lỏng (có thể là chất khí hoặc chất lỏng) bằng cách cho chất lỏng đi qua một bộ lọc.