VIETNAMESE

lễ Vu Lan

lễ báo hiếu

ENGLISH

Vu Lan festival

  

NOUN

/vu læn ˈfɛstəvəl/

the Amnesty of Unquiet Spirits, Ullambana festival

Lễ Vu Lan, còn được gọi là lễ báo hiếu, là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo và phong tục Trung Hoa. Lễ này trùng với Tết Trung nguyên của người Hán và cũng trùng hợp với ngày Rằm tháng 7 Xá tội vong nhân của phong tục Á Đông.

Ví dụ

1.

Lễ Vu Lan là một trong những lễ hội lớn nhất của Phật giáo và là dịp đặc biệt để mọi người bày tỏ lòng biết ơn cũng như sự tri ân đối với cha mẹ, tổ tiên.

Vu Lan festival is one of the biggest festivals of Buddhism and a special occasion for people to express gratitude as well as appreciation towards their parents and ancestors.

2.

Lễ Vu Lan là một trong những ngày lễ chính của Phật Giáo.

Vu Lan festival is one of the main holidays of Buddhism.

Ghi chú

Lễ Vu Lan (Vu Lan festival), còn được gọi là lễ báo hiếu (filial piety), là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo (Buddhism) và phong tục Trung Hoa. Lễ này trùng (coincides) với Tết Trung thu (Mid-autumn) của người Hán và cũng trùng hợp với ngày Rằm tháng 7 Xá tội vong nhân của phong tục Á Đông.