VIETNAMESE

lễ tổng kết năm học

ENGLISH

closing ceremony of the school year

  

NOUN

/ˈkloʊzɪŋ ˈsɛrəˌmoʊni ʌv ðə skul jɪr/

Lễ tổng kết năm học là dịp vinh danh các cá nhân, tập thể, giáo viên cũng như các em học sinh đã có những thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.

Ví dụ

1.

Thầy và trò Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tổ chức lễ tổng kết năm học.

Teachers and students from the Hanoi-Amsterdam High School for the Gifted organized the closing ceremony of the school year.

2.

Cô ấy ghét trường đến độ cô chẳng thèm tham gia lễ tổng kết năm học.

She hated her school so much she didn't join the closing ceremony of the school year.

Ghi chú

Một số mốc sự kiện trọng trong năm học:
- lễ tổng kết: closing ceremony of the school year
- lễ khai giảng năm học: beginning ceremony of the school year
- lễ tốt nghiệp: graduation ceremony