VIETNAMESE

lễ dạm ngõ

ENGLISH

proposal ceremony

  

NOUN

/prəˈpoʊzəl ˈsɛrəˌmoʊni/

Lễ dạm ngõ là một nghi lễ trong phong tục hôn nhân của người Việt. Lễ này nhằm chính thức hóa quan hệ hôn nhân của hai gia đình. Lễ chạm ngõ ngày nay là buổi gặp gỡ giữa hai gia đình.

Ví dụ

1.

Lễ dạm ngõ và lễ đính hôn khác nhau như thế nào?

What's the difference between a proposal ceremony and an engagement ceremony?

2.

Tôi sẽ tham dự lễ dạm ngõ của anh tôi vào cuối tuần này.

I will join my brother's proposal ceremony this weekend.

Ghi chú

Cùng phân biệt lễ dạm ngõ và lễ đính hôn nha!
- Lễ dạm ngõ (proposal ceremony) là một nghi lễ trong phong tục hôn nhân của người Việt. Lễ này nhằm chính thức hóa quan hệ hôn nhân của hai gia đình. Lễ chạm ngõ ngày nay là buổi gặp gỡ giữa hai gia đình.
Ví dụ: The family will hold a proposal ceremony on this Friday.
(Gia đình sẽ tổ chức 1 lễ dạm ngõ vào thứ Sáu tuần này.)
- Lễ đính hôn (engagement ceremony) còn có tên gọi khác là đám hỏi là một thông báo chính thức về việc lời hứa gả con cho hai bên gia đình.
Ví dụ: In Western countries, engagement ceremony is held to celebrate an engaged couple.
(Ở các nước phương Tây, lễ đính hôn được tổ chức để chúc mừng 1 cặp đôi vừa đính hôn.)