VIETNAMESE

khởi động

ENGLISH

warm up

  

NOUN

/wɔrm ʌp/

warm-up

Khởi động là một hoặc nhiều hành động chuẩn bị cho việc tập luyện thể thao hoặc tập thể dục bằng cách tập các bài thể dục trong một thời gian ngắn trước đó.

Ví dụ

1.

Nếu bạn không khởi động trước khi tập thể dục, bạn có nguy cơ bị thương.

If you don't warm up before exercising, you risk injuring yourself.

2.

Điều quan trọng là bạn phải khởi động nhẹ nhàng trước khi bắt đầu bất kỳ bài tập nào và không được làm căng cơ.

It is important that you warm up gently before you start any exercises and do not strain at all.

Ghi chú

Khởi động (warm up) là một hoặc nhiều hành động (acts) chuẩn bị cho việc tập luyện (exercise) thể thao hoặc tập thể dục bằng cách tập các bài thể dục trong một thời gian ngắn (short time) trước đó.