VIETNAMESE
khối a
ENGLISH
block A
NOUN
/blɑk eɪ/
Khối A là một khối thi mà hầu như mọi ngành nghề ở Việt Nam đều liên quan đến các môn thi trong khối thi này.
Ví dụ
1.
Các môn khối A bao gồm Hóa học, toán học và vật lý.
Block A subjects include Chemistry, mathematics and physics.
2.
Họ chỉ nhận được 1.042 hồ sơ cho 2.130 chỉ tiêu của khối A, và 48 cho 670 chỉ tiêu cho khối A1.
They had received only 1,042 applicants for 2,130 places for block A, and 48 for 670 places for block A1.
Ghi chú
Cùng tìm hiểu thêm về các khối thi đại học (college entrance exam block) trong nền giáo dục Việt Nam nha!
- Block A: khối A: Math (toán), Physics (Lý), Chemistry (Hoá)
- Block A1: khối A1: Math (toán), Physics (Lý), English (Anh)
- Block B: khối B: Math (toán), Chemistry (Hoá), Biology (Sinh)
- Block C: khối C: Literature (Ngữ văn), History (Lịch sử), Geography (Địa lý)
- Block D: khối D: Literature (Ngữ văn), Math (toán), English (Anh)