VIETNAMESE

khoa nội tổng quát

ENGLISH

general medical department

  

NOUN

/ˈʤɛnərəl ˈmɛdɪkəl dɪˈpɑrtmənt/

Khoa Nội tổng quát cung cấp dịch vụ kiểm tra sức khỏe tổng quát bao gồm việc: phát hiện, chẩn đoán, điều trị các bệnh lý nội khoa như tim mạch, tiêu hóa, hô hấp, nội tiết, nội thận, thần kinh, cơ xương khớp…Theo dõi và điều trị các biến chứng của các bệnh lý này, đồng thời hướng dẫn bệnh nhân các phương pháp phòng ngừa ...

Ví dụ

1.

Những dịch vụ nào sẽ có trong khoa nội tổng quát?

What services are featured in the general medical department?

2.

Phòng khám nội tổng quát cung cấp các phòng khám ngoại trú đa khoa cũng như các phòng khám chuyên khoa.

General medical department offers general outpatient clinics as well as specialist clinics.

Ghi chú

Chúng ta cùng học một số từ tiếng Anh để nói về các khoa trong bệnh viện nha!
- emergency department (khoa cấp cứu)
- diagnostic imaging department (khoa chẩn đoán hình ảnh)
- infection control department (khoa kiểm soát nhiễm khuẩn)
- orthopedics (khoa chấn thương chỉnh hình)
- ear nose throat department (khoa tai mũi họng)
- gastroenterology department (khoa nội tiêu hóa)
- cardiology department (khoa nội tim mạch)
- general medical department (khoa nội tổng quát)
- rehabilitation department (khoa phục hồi chức năng)
- obstetrics department (khoa sản)
- peadiatrics (khoa nhi)
- neurology department (khoa nội thần kinh)
- functional exploration department (khoa thăm dò chức năng)
- oncology department (khoa ung bướu)
- neurosurgery department (khoa ngoại thần kinh)