VIETNAMESE

khoa nội tổng hợp

ENGLISH

department of general medicine

  

NOUN

/dɪˈpɑrtmənt ʌv ˈʤɛnərəl ˈmɛdəsən/

Khoa Nội tổng hợp cung cấp dịch vụ kiểm tra sức khỏe tổng quát bao gồm việc: phát hiện, chẩn đoán, điều trị các bệnh lý nội khoa như tim mạch, tiêu hóa, hô hấp, nội tiết, nội thận, thần kinh, cơ xương khớp…Theo dõi và điều trị các biến chứng của các bệnh lý này, đồng thời hướng dẫn bệnh nhân các phương pháp phòng ngừa ...

Ví dụ

1.

Những dịch vụ nào sẽ có trong khoa nội tổng quát?

What services are featured in the department of general medicine?

2.

Phòng khám nội tổng quát cung cấp các phòng khám ngoại trú đa khoa cũng như các phòng khám chuyên khoa.

The department of general medicine offers general outpatient clinics as well as specialist clinics.

Ghi chú

Chúng ta cùng học một số từ tiếng Anh để nói về các khoa trong bệnh viện nha!
department of orthopedics: khoa chấn thương chỉnh hình
department of paediatrics: khoa nhi
department of general medicine: khoa nội tổng hợp
department of gastroenterology: khoa nội tiêu hóa
department of rehabilitation: khoa phục hồi chức năng
department of obstetric: khoa sản
departments of neurology: khoa nội thần kinh
department of oncology: khoa ung bướu
department of neurosurgery: khoa ngoại thần kinh