VIETNAMESE

khoa chấn thương chỉnh hình

ENGLISH

department of orthopedics

  

NOUN

/dɪˈpɑrtmənt ʌv ˌnʊroʊˈsɜrʤəri/

Khoa chấn thương chỉnh hình là chuyên khoa chuyên điều trị các chấn thương và tình trạng bệnh liên quan đến hệ thống cơ xương khớp, gồm xương, cơ, khớp và dây chằng.

Ví dụ

1.

Anh ấy hiện đang làm việc tại khoa chấn thương chỉnh hình.

He is currently working at the department of orthopedics.

2.

Làm việc tại khoa chấn thương chỉnh hình có gì đặc biệt?

What is special about working in the department of orthopedics?

Ghi chú

Chúng ta cùng học một số từ tiếng Anh để nói về các khoa trong bệnh viện nha!
  • department of orthopedics: khoa chấn thương chỉnh hình
  • department of paediatrics: khoa nhi
  • department of general medicine: khoa nội tổng hợp
  • department of gastroenterology: khoa nội tiêu hóa
  • department of rehabilitation: khoa phục hồi chức năng
  • department of obstetric: khoa sả
  • departments of neurology: khoa nội thần kinh
  • department of oncology: khoa ung bướu
  • department of neurosurgery: khoa ngoại thần kinh