VIETNAMESE
khí nhà kính
hiệu ứng nhà kính
ENGLISH
greenhouse gas
NOUN
/ˈgrinˌhaʊs gæs/
greenhouse effect
Khí nhà kính là những khí có khả năng hấp thụ các bức xạ sóng dài được phản xạ từ bề mặt Trái Đất khi được chiếu sáng bằng ánh sáng mặt trời, sau đó phân tán nhiệt lại cho Trái Đất, gây nên hiệu ứng nhà kính.
Ví dụ
1.
Mêtan, một loại khí nhà kính mạnh hơn 20 lần so với cacbon.
Methane, a greenhouse gas 20 times more powerful than carbon dioxide.
2.
Nguồn khí nhà kính lớn nhất góp phần vào sự nóng lên toàn cầu là việc đốt nhiên liệu hóa thạch.
The largest source of greenhouse gas contributing to global warming is the burning of fossil fuels.
Ghi chú
Khí nhà kính (greenhouse gas), bất kỳ loại khí nào có đặc tính hấp thụ bức xạ hồng ngoại (absorbing infrared radiation) phát ra (radiating) từ bề mặt Trái đất và chiếu xạ lại (re-radiating) bề mặt Trái đất, do đó góp phần gây ra hiệu ứng nhà kính (greenhouse effect).