VIETNAMESE

khe co giãn

khe nứt, khe nhiệt, khe lún

ENGLISH

expansion joint

  

NOUN

/ɪkˈspænʃən ʤɔɪnt/

Khe co giãn là khoảng trống kết cấu của dầm và là khoảng hở hẹp cắt dọc công trình từ phần móng đến mái để chia công trình thành hai khối riêng biệt.

Ví dụ

1.

Khe co giãn được sử dụng khi công trình có chiều dài sàn lớn trên 40m.

Expansion joints are used when the building has a large floor length over 40m.

2.

Tuỳ vào điều kiện nhiệt độ, quy mô công trình, độ chênh lệch khối lượng,…mà khe co giãn sẽ có kích thước khác nhau từ 15 đến 50mm.

Depending on the temperature conditions, the scale of the work, the difference in volume, etc., the expansion joints will have different sizes from 15 to 50mm.

Ghi chú

Khe co giãn (expansion joint) là khoảng trống kết cấu (structural gaps) của dầm (beams) và là khoảng hở hẹp (narrow gaps) cắt dọc công trình từ phần móng (foundation) đến mái (roof) để chia công trình thành hai khối riêng biệt (seperate blocks).