VIETNAMESE

kẹp giấy

ENGLISH

paper clip

  

NOUN

/ˈpeɪpər klɪp/

Kẹp giấy là một phát minh cực tiện ích trong công việc văn phòng và học tập. Kẹp giúp chúng ta cố định vài tờ giấy gọn gàng và ngăn nắp.

Ví dụ

1.

Nó có thể chứa nhiều tờ giấy, và thường được sử dụng thay cho kẹp giấy cho số lượng giấy lớn.

It can hold many sheets of paper, and is usually used in place of the paper clip for large volumes of paper.

2.

Một vật dụng tưởng chừng như vô thưởng vô phạt nhưng chiếc kẹp giấy lại là biểu tượng của sự đoàn kết, thống nhất.

A seemingly innocuous item, the paper clip was a symbol of solidarity and unity.

Ghi chú

Phân biệt pushpin (đinh ghim) và paper clip (kẹp giấy):
- pushpin: dùng để ghim tài liệu lên bảng
- paper clip: dùng để kẹp tài liệu lại với nhau