VIETNAMESE
kem hộp
ENGLISH
ice cream tub
NOUN
/aɪs krim tʌb/
Kem hộp là món kem công nghiệp đựng trong hộp lớn bằng nhựa.
Ví dụ
1.
Mars Chocolate Drinks and Treats đã giới thiệu kem hộp Mars và Snickers vào kênh tiện lợi.
Mars Chocolate Drinks and Treats has introduced Mars and Snickers ice cream tub to the convenience channel.
2.
Chúng tôi cung cấp các kích thước kem hộp tiêu chuẩn khác nhau ở Malaysia.
We offer various standard ice cream tub sizes in Malaysia.
Ghi chú
Kem là món tráng miệng luôn được nhiều người ưa chuộng. Chúng ta cùng tìm hiểu một số loại kem trong tiếng Anh nhé:
  • Kem hộp: ice cream tub
  • Kem que: ice lolly
  • Kem ốc quế: ice cream cone
  • Kem ly giấy: ice cream cup