VIETNAMESE
Hy Lạp
ENGLISH
Greece
NOUN
/gris/
Hy Lạp, tên chính thức là Cộng hòa Hy Lạp, là một quốc gia thuộc khu vực châu Âu.
Ví dụ
1.
Hy Lạp lần đầu tiên xin gia nhập EU vào năm 1975.
Greece first applied for membership of the EU in 1975.
2.
Hy Lạp là cái nôi của nền văn hóa phương Tây.
Greece is the cradle of Western culture.
Ghi chú
Tên các quốc gia bằng tiếng anh ở khu vực Nam Âu - Southern Europe nè!
- Albania: nước Albania
- Croatia: nước Croatia
- Cyprus: nước Cyprus
- Greece: nước Hy Lạp
- Italy: nước Ý
- Portugal: nước Bồ Đào Nha
- Serbia: nước Serbia
- Slovenia: nước Slovenia
- Spain: nước Tây Ban Nha