VIETNAMESE
hình thoi
ENGLISH
rhombus
NOUN
/ˈrɑmbəs/
Hình thoi trong hình học Euclide là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. Đây là hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau hay hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau.
Ví dụ
1.
Hình thoi là hình bình hành đều, ngoại tiếp hình vuông.
Rhombus is an equilateral parallelogram, other than a square.
2.
Hình thoi là một hình phẳng có bốn cạnh có độ dài bằng nhau.
Rhombus is a flat shape that has four sides that are all of equal length.
Ghi chú
Các hình dạng khác trong toán học thường thấy là:
- hình tròn: circle
- hình vuông: square
- hình bầu dục: oval
- hình chữ nhật: rectangle
- hình tam giác: triangle
- hình thang: trapezium