VIETNAMESE
hình học không gian
ENGLISH
solid geometry
NOUN
/ˈsɑləd ʤiˈɑmətri/
stereometry
Trong toán học và hình học, hình học không gian là một nhánh của hình học nghiên cứu các đối tượng trong không gian 3 chiều Euclid.
Ví dụ
1.
Hình học không gian là một môn học chúng ta phải học trong môn Toán.
Solid geometry is a subject we have to learn in Math.
2.
Hình học không gian hay hình học lập thể là tên gọi truyền thống của hình học không gian Euclid ba chiều.
Solid geometry or stereometry is the traditional name for the geometry of three-dimensional, Euclidean spaces.
Ghi chú
Các dạng hình học không gian (solid geometry) thường thấy trong toán học là:
- hình cầu: sphere
- hình trụ: cylinder
- hình khối, hình lập phương: cube
- hình chóp: pyramid
- hình nón: cone