VIETNAMESE

hệ hô hấp

ENGLISH

respiratory system

  

NOUN

/ˈrɛspərəˌtɔri ˈsɪstəm/

Hệ hô hấp là một hệ cơ quan có chức năng trao đổi không khí diễn ra trên toàn bộ các bộ phận của cơ thể.

Ví dụ

1.

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ hô hấp.

Today we'll learn about the respiratory system.

2.

Các cơ quan chính của hệ hô hấp là gì?

What are the main organs of the respiratory system?

Ghi chú

Chúng ta cùng học một số từ tiếng Anh nói về các hệ thống cơ quan (organ system) trên cơ thể người nha!
- integumentary system, skeletal system, muscular system (hệ thống liên kết, hệ xương, hệ cơ)
- respiratory system (hệ hô hấp)
- immune system (hệ miễn dịch)
- digestive system (hệ tiêu hóa)
- nervous system (hệ thần kinh)
- endocrine system (hệ nội tiết)
- cardiovascular system (hệ tim mạch)
- urinary system (hệ tiết niệu)
- reproductive system (hệ sinh sản)
- lymphatic system (hệ bạch huyết)