VIETNAMESE
gờ giảm tốc
ENGLISH
speed bump
NOUN
/spid bʌmp/
speed hump
Gờ giảm tốc là một thiết bị giao thông được sử dụng trên đường nhằm mục đích giảm tốc độ xe lưu thông.
Ví dụ
1.
Cư dân địa phương đang yêu cầu lắp đặt các gờ giảm tốc trên đường phố của họ.
Local residents are asking for speed bumps to be installed in their street.
2.
Đường nội bộ của công ty chúng ta cần xây dựng các gờ giảm tốc để giảm tốc độ lưu thông của các phương tiện.
The internal roads of our company need to build a few speed bumps to slow down vehicles' speed.
Ghi chú
Cùng học thêm một số từ vựng tiếng anh về giao thông nha!
- road: đường
- ring road: đường vành đai
- traffic: giao thông
- vehicle: phương tiện
- roadside: lề đường
- motorway: xa lộ
- pedestrian crossing: vạch sang đường
- dual carriageway: xa lộ hai chiều
- one-way street: đường một chiều
- median strip: dải phân cách
- speed bumps: gờ giảm tốc