VIETNAMESE

giày patin

ENGLISH

roller skates

  

NOUN

/ˈroʊlər skeɪts/

Giày patin là giày chuyên dụng có gắn bánh xe dùng để chơi patin.

Ví dụ

1.

Giày trượt patin là giày, hoặc dây buộc vừa với giày, được đeo để giúp người mang có thể trượt trên bánh xe.

Roller skates are shoes, or bindings that fit onto shoes, that are worn to enable the wearer to roll along on wheels.

2.

Cô ấy đã đi giày trượt patin để tăng tốc chuyến du lịch của mình ở New York.

She has taken to roller skates to speed up her travel in New York.

Ghi chú

Cùng tìm hiểu xem roller skatesice skates khác nhau như thế nào nha!
- Giày patin (roller skates) là giày chuyên dụng có gắn bánh xe dùng để chơi patin.
- Giày trượt băng (ice skates) là giày chuyên dụng có gắn một lưỡi kim loại dưới chân.