VIETNAMESE

gái yêu

ENGLISH

dear daughter

  
NOUN

/dɪr ˈdɔtər/

darling daughter, DD

Gái yêu là cách gọi thân thương trìu mến của người mẹ dành cho con gái còn nhỏ tuổi của mình.

Ví dụ

1.

Gái yêu của tôi là ánh sáng của cuộc đời tôi.

My dear daughter is the light of my life.

2.

Tôi rất tự hào về gái yêu của tôi.

I'm so proud of my dear daughter.

Ghi chú

Cùng DOL tìm hiểu một số cách ba mẹ gọi con gái thân mật trong tiếng Anh nha! - Sweetheart (con gái yêu): I love you, my sweetheart (mẹ yêu con, con gái yêu của mẹ) - Honey (cong cưng): You did a great job, honey. (Con làm tốt lắm cưng) - Sunshine (ánh dương): How's today, my sunshine? (Ngày hôm nay của con thế nào, ánh dương của mẹ?) - Princess (công chúa): I am so proud of you, my princess. (Mẹ rất tự hào về con, công chúa của mẹ.) - Angel (thiên thần): You are the light of my life, my angel. (Con là ánh sáng của cuộc đời mẹ, thiên thần của mẹ.)