VIETNAMESE
đường lưỡi bò
ENGLISH
nine-dash line
NOUN
/naɪn-dæʃ laɪn/
Đường lưỡi bò hay còn gọi đường chín đoạn là khái niệm mà Bắc Kinh (Trung Quốc) dựa vào để tuyên bố quyền lịch sử đối với gần như toàn bộ Biển Đông.
Ví dụ
1.
Đường lưỡi bò trong bản đồ thậm chí còn ít xác đáng hơn.
The nine-dash line in the map is even less justifiable.
2.
Một số thần tượng đã bị tẩy chay vì chia sẻ hình ảnh có đường lưỡi bò.
Several idols have been boycotted for sharing pictures including the nine-dash line.
Ghi chú
Đường lưỡi bò (nine-dash line) thể hiện các yêu sách lịch sử của Trung Quốc ở Biển Đông ở quy mô tối đa.