VIETNAMESE

đường lưỡi bò

đường chín đoạn, đường chữ U, đường chín khúc

ENGLISH

nine-dash line

  
NOUN

/naɪn-dæʃ laɪn/

Đường lưỡi bò là tên gọi dùng để chỉ khu lãnh hải tại Biển Đông mà Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chủ trương và đơn phương tuyên bố chủ quyền.

Ví dụ

1.

Đường lưỡi bò trong bản đồ thậm chí còn ít xác đáng hơn.

The nine-dash line in the map is even less justifiable.

2.

Một số thần tượng đã bị tẩy chay vì chia sẻ hình ảnh có đường lưỡi bò.

Several idols have been boycotted for sharing images with the nine-dash line.

Ghi chú

Đường lưỡi bò (nine-dash line) thể hiện các yêu sách lịch sử của Trung Quốc ở Biển Đông ở quy mô tối đa.