VIETNAMESE

dinh độc lập

ENGLISH

Independence Palace

  
NOUN

/ˌɪndɪˈpɛndəns ˈpæləs/

Reunification Palace

Dinh Độc Lập hay Hội trường Thống nhất là một công trình kiến trúc, tòa nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đây từng là nơi ở và làm việc của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Hiện nay, dinh đã được Chính phủ Việt Nam xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt.

Ví dụ

1.

Dinh Độc Lập do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế, là nơi ở và làm việc của Tổng thống Cộng hòa (miền Nam) Việt Nam.

Independence Palace was designed by architect Ngô Viết Thụ and was the home and workplace of the President of Republic of (South) Vietnam.

2.

Dinh Độc Lập giờ là một tòa nhà lịch sử.

The Independence Palace now is a historical monument.

Ghi chú

Cùng tìm hiểu thêm một số khu di tích lịch sử (historic monument) ở thành phố Hồ Chí Minh nha!

- Independence Place: Dinh Độc lập

- Notre Dame Cathedral of Saigon: Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

- Ben Thanh Market: Chợ Bến Thành

- Binh Tay Market: chợ Bình Tây

- Suoi Tien Cultural Tourist Area: Khu du lịch Văn hoá Suối Tiên

- Vietnam History Museum: Bảo tàng lịch sử Việt Nam

- War Remnants Museum: Bảo tàng chứng tích chiến trang

- Cu Chi Tunnels: Địa đạo Củ Chi