VIETNAMESE

địa đạo Củ Chi

ENGLISH

Cu Chi tunnels

  
NOUN

/Cu Chi tʌnəlz/

Địa đạo Củ Chi là một hệ thống phòng thủ trong lòng đất ở huyện Củ Chi, cách Thành phố Hồ Chí Minh 70 km về hướng tây-bắc. Hệ thống này được quân kháng chiến Việt Minh và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đào trong thời kỳ Chiến tranh Đông Dương và Chiến tranh Việt Nam.

Ví dụ

1.

Địa đạo Củ Chi là một mạng lưới liên kết rộng lớn các địa đạo nằm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Cu Chi tunnels are an immense network of connecting tunnels located in Ho Chi Minh City.

2.

Một số di tích lịch sử ở Việt Nam là thành Cổ Loa, Hội An, Mỹ Sơn, địa đạo Củ Chi, vv.

Some historical places in Vietnam are Co Loa citadel, Hoi An, My Son, Cu Chi Tunnels, ect.

Ghi chú

Cùng tìm hiểu thêm một số khu di tích lịch sử (historic monument) ở thành phố Hồ Chí Minh nha!

- Independence Place: Dinh Độc lập

- Notre Dame Cathedral of Saigon: Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

- Ben Thanh Market: Chợ Bến Thành

- Binh Tay Market: chợ Bình Tây

- Suoi Tien Cultural Tourist Area: Khu du lịch Văn hoá Suối Tiên

- Vietnam History Museum: Bảo tàng lịch sử Việt Nam

- War Remnants Museum: Bảo tàng chứng tích chiến trang

- Cu Chi Tunnels: Địa đạo Củ Chi