VIETNAMESE

đi bão

ENGLISH

storm through the street

  

NOUN

/stɔrm θru ðə strit/

Đi bão là từ chỉ một hiện tượng, một phong trào trình diễn xe và đua xe hàng ngang về đêm trên các tuyến phố hay các địa điểm du lịch của thế hệ trẻ Việt Nam, đặc biệt là thế hệ 9X.

Ví dụ

1.

Người hâm mộ bóng đá đi bão để ăn mừng chiến thắng ASIAD của Việt Nam.

Football fans storm through the streets to celebrate Vietnam’s ASIAD victory.

2.

Tối qua bạn có đi bão không?

Did you storm through the street last night?

Ghi chú

Đi bão là từ chỉ một hiện tượng (phenomenon), một phong trào trình diễn xe và đua xe hàng ngang (horizontal racing) về đêm trên các tuyến phố hay các địa điểm du lịch của thế hệ trẻ (young generation) Việt Nam, đặc biệt là thế hệ 9X.