VIETNAMESE
Đế quốc Mỹ
ENGLISH
American Empire
NOUN
/əˈmɛrəkən ˈɛmpaɪər/
Chủ nghĩa đế quốc Mỹ là một thuật ngữ nói về sự bành trướng chính trị, kinh tế, quân sự và văn hóa của Hoa Kỳ. Khái niệm "Đế quốc Mỹ" đầu tiên được phổ biến rộng rãi từ kết quả của cuộc chiến tranh Tây Ban Nha-Mỹ vào năm 1898.
Ví dụ
1.
Cuộc chiến này là cuộc chiến chống lại Đế quốc Mỹ.
This war is a war against the American Empire.
2.
Đế quốc Mỹ phải trả tiền bồi thường chiến tranh cho chúng ta.
American empire has to make reparations to us.
Ghi chú
Cùng tìm hiểu thêm về một số tên gọi các nước có sự bành trướng về chính trị một cách tàn bạo trong lịch sử nhân loại nha!
- American Empire: Đế quốc Mỹ
- French Colonial Empire: Thực dân Pháp
- Nazi Germany (German Reich): Phát xít Đức
- Japanese fascism: Phát xít Nhật