VIETNAMESE

dao rọc giấy

ENGLISH

cutter

  

NOUN

/ˈkʌtər/

Dao rọc giấy là một trong những dụng cụ thủ công phổ biến trong các công việc văn phòng hay những công việc có liên quan đến cắt dán giấy, các loại hộp.

Ví dụ

1.

Bạn nên dùng kéo, nó sắc hơn cái dao rọc giấy nhiều.

You should use the scissor, which is much sharper than the cutter.

2.

Cô giáo thấy một cái dao rọc giấy trong cặp cậu ta nên cậu ta bị phạt.

The teacher found a cutter in his backpack so he was punished.

Ghi chú

Một só từ vựng về dụng cụ học tập nha:
- Bag: cặp sách
- Binder: bìa rời (báo, tạp chí)
- Board: bảng
- Book: vở
- Carbon paper: giấy than
- Chair: cái ghế
- Clamp: cái kẹp