VIETNAMESE

đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm

ENGLISH

Ho Chi Minh City University of Technology and Education

  

NOUN

/ˌhəʊ tʃiː ˌmɪn ˈsɪti ˌjunəˈvɜrsəti ʌv tɛkˈnɑləʤi ænd ˌɛʤəˈkeɪʃən/

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học đa ngành tại Việt Nam, với thế mạnh về đào tạo kỹ thuật.

Ví dụ

1.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM được đánh giá là một trong những trường đại học hàng đầu về đào tạo khối ngành kỹ thuật tại miền Nam.

Ho Chi Minh City University of Technology and Education is considered one of the leading universities in engineering training in the South.

2.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM là một trong 6 Đại học Sư phạm Kỹ thuật của cả nước

Ho Chi Minh City University of Technology and Education is one of the 6 Universities of Technology and Education of the country.

Ghi chú

Một số trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tại Việt Nam:
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM: Ho Chi Minh City University of Technology and Education
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng: University of Danang - University of Technology and Education
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên: Hung Yen University of Technology and Education
- Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định: Nam Dinh University of Technology Education