VIETNAMESE

đại học sư phạm tp hcm

ENGLISH

Ho Chi Minh City University of Education

  

NOUN

/ˌhəʊ tʃiː ˌmɪn ˈsɪti ˌjunəˈvɜrsəti ʌv ˌɛʤəˈkeɪʃən/

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học chuyên ngành sư phạm và ngôn ngữ, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam.

Ví dụ

1.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là hiện là một trong 15 trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam và cũng là một trong hai trường đại học sư phạm lớn của Việt Nam.

Ho Chi Minh City University of Education is currently one of 15 national key universities in Vietnam and also one of two major pedagogical universities in Vietnam.

2.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo trình độ Đại học cho 33 ngành.

Ho Chi Minh City University of Education offers undergraduate training in 33 majors.

Ghi chú

Đại học Sư phạm Tp. HCM là một trong những đại học trọng điểm quốc gia, tiêu biểu còn có:
- Đại học Kinh tế quốc dân: National Economics University
- Đại học Quốc gia Hà Nội: Vietnam National University
- Đại học Quốc gia Tp. HCM: Vietnam National Univeristy Ho Chi Minh City
- Đại học Y Hà Nội: Hanoi Medical University
- Đại học Bách khoa Hà Nội: Hanoi University of Science and Technology
- Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Academy of Journalism and Communication