VIETNAMESE
đại học mỏ địa chất Hà Nội
ENGLISH
Ha Noi Mining and Geology University
NOUN
/ˈhænɔɪ ˈmaɪnɪŋ ænd ʤiˈɑləʤi ˌjunəˈvɜrsəti/
Đại học mỏ địa chất là là một trường đại học đa ngành hàng đầu tại Việt Nam, thuộc nhóm 95 trường đại học hàng đầu Đông Nam Á.
Ví dụ
1.
Trường Đại học Mỏ Địa chất đào tạo các chuyên gia kỹ thuật thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên.
Mining and Geology University trains technical experts in exploration and exploitation of natural resources.
2.
Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội có những khóa học nào?
What courses are offered at the Ha Noi Mining and Geology University?
Ghi chú
Chúng ta cùng tìm hiểu về tên của một số trường đại học ở Hà Nội bằng tiếng Anh nha
- Vietnam Trade Union University (đại học Công đoàn)
- University of Transport and Communications (đại học Giao thông Vận tải)
- Ha Noi Mining and Geology University (đại học Mỏ Địa chất Hà Nội)
- University of Languages and International Studies (đại học Ngoại ngữ)
- Thuong Mai University (đại học Thương Mại)
- Thuy Loi University (đại học Thủy Lợi)
- National University of Civil Engineering (đại học Xây dựng)"