VIETNAMESE
đại học mở
ENGLISH
Open University
NOUN
/ˈoʊpən ˌjunəˈvɜrsəti/
Đại học mở là một trường đại học công lập đa ngành có thương hiệu tại Việt Nam. Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ví dụ
1.
Đại học Mở là một trường đại học công lập đa ngành có thương hiệu tại Việt Nam.
The Open University is a branded multidisciplinary public university in Vietnam.
2.
Những khóa học nào được cung cấp tại Đại học Mở?
What courses are offered at the Open University?
Ghi chú
Chúng ta cùng tìm hiểu về 6 trường đại học thuộc khối ngành đào tạo sư phạm của thành phố Hồ Chí Minh bằng tiếng Anh nha!
- Ho Chi Minh City University of Education (Đại học Sư phạm TP.HCM)
- Ho Chi Minh City University of Technology and Education (Đại học Sư phạm Kỹ thuật)
- University of Agriculture and Forestry (Đại học Nông lâm)
- Sai Gon University (Đại học Sài Gòn)
- University of Physical Education and Sports (Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao)
- Open University (Đại học Mở)