VIETNAMESE

đại học khoa học xã hội và nhân văn

ENGLISH

University of Social Sciences and Humanities

  

NOUN

/ˌjunəˈvɜrsəti ʌv ˈsoʊʃəl ˈsaɪənsəz ænd hjuˈmænɪtiz/

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là một trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, với chương trình đào tạo trang bị những kiến thức đại cương trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Ví dụ

1.

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành lập năm 1957, chuyên đào tạo các nhóm ngành Xã hội, văn hoá, đặc biệt là ngôn ngữ.

The University of Social Sciences and Humanities was established in 1957, specializing in training social and cultural majors, especially languages.

2.

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn nằm ngay trong trung tâm thành phố, thuận tiện cho việc di chuyển

The university of Social Sciences and Humanities is located right in the city center, convenient for traveling.

Ghi chú

Các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội (Vietnam National University):
- Đại học Công nghệ: University of Engineering and Technology
- Đại học Khoa học tự nhiên: University of Science
- Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn: University of Social Sciences and Humanities
- Đại học Ngoại ngữ: University of Languages and International Studies
- Đại học Kinh tế: University of Economics and Business
- Đại học Giáo dục: University of Education
- Đại học Việt - Nhật: Vietnam Japan University
- Đại học Y dược: University of Medicine and Pharmacy