VIETNAMESE

đại học công nghiệp

ENGLISH

Hanoi University of Industry

  

NOUN

/ˈhænɔɪ ˌjunəˈvɜrsəti ʌv ˈɪndəstri/

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là một trường đại học công lập, đa cấp, đa nghề, định hướng thực hành trực thuộc Bộ Công thương.

Ví dụ

1.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương với bề dày 123 năm.

Hanoi University of Industry (HaUI) is a public university under the Ministry of Industry and Trade with a 123-year-history.

2.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2022.

Hanoi University of Industry has just announced the standard of admission to the regular undergraduate program in 2022.

Ghi chú

Một số ngành đào tạo của trường Đại học Công nghiệp:
- Khoa học máy tính: Computer science
- Kỹ thuật phần mềm: Software engineering
- Công nghệ kỹ thuật cơ khí: Mechanical engineering technology
- Công nghệ thực phẩm: Food technology
- Kỹ thuật điện: Electrical engineering