VIETNAMESE
đại học công đoàn
ENGLISH
Vietnam Trade Union University
NOUN
/viˌɛtˈnɑm treɪd ˈjunjən ˌjunəˈvɜrsəti/
Trường Đại học Công đoàn là trường một Đại học công lập lâu đời trong hệ thống các trường Đại học Việt Nam. Trường là đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Ví dụ
1.
Trường Đại học Công đoàn là trường đại học nằm trên đường Tây Sơn, Hà Nội.
Vietnam Trade Union University is a university located at Tay Son Street in Hanoi.
2.
Trường Đại học Công đoàn có những khóa học nào?
What courses are offered at the Vietnam Trade Union University?
Ghi chú
Chúng ta cùng tìm hiểu về tên của một số trường đại học ở Hà Nội bằng tiếng Anh nha
- Vietnam Trade Union University (đại học Công đoàn)
- University of Transport and Communications (đại học Giao thông Vận tải)
- Ha Noi Mining and Geology University (đại học Mỏ Địa chất Hà Nội)
- University of Languages and International Studies (đại học Ngoại ngữ)
- Thuong Mai University (đại học Thương Mại)
- Thuy Loi University (đại học Thủy Lợi)
- National University of Civil Engineering (đại học Xây dựng)