VIETNAMESE
đại học công nghiệp Hà Nội
ENGLISH
Hanoi University of Industry
NOUN
/ˈhænɔɪ ˌjunəˈvɜrsəti ʌv ˈɪndəstri/
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là một trường đại học công lập, đa cấp, đa ngành nghề, định hướng thực hành trực thuộc Bộ Công thương.
Ví dụ
1.
Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội có thể tiếp cận với một lượng lớn các nguồn tài liệu trong thư viện.
Hanoi University of Industry students can get access to a momentous amount of resources in the library.
2.
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có những khóa học nào?
What courses are offered at the Hanoi University of Industry?
Ghi chú
Chúng ta cùng tìm hiểu về một số trường đại học có cơ sở đào tạo tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, và tên gọi của chúng nha!
- đại học bách khoa (polytechnic university): đại học Bách khoa Hà Nội (Hanoi University of Science and Technology) và đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Technology)
- đại học khoa học tự nhiên (university of science): đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội (VNU University of Science) và đại học khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh (HCM University of Science)
- đại học kinh tế (university of economics): đại học kinh tế quốc dân (National Economics University) và đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (University of Economics)
- đại học sư phạm (university of pedagogy): đại học sư phạm Hà Nội (Hanoi National University of Education), đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Education)
- đại học ngoại thương (foreign trade university), có cả hai phân hiệu ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh
- đại học công nghiệp (university of industry), gồm đại học công nghiệp Hà Nội (Hanoi University of Industry) Hanoi University of Industry và đại học công nghiệp TPHCM (Industrial University of Ho Chi Minh City)