VIETNAMESE
đá ong
ENGLISH
laterite
NOUN
/ˈlæt̬əraɪt/
Đá ong là loại đá hình thành từ đất giàu chất sắt và nhôm ở vùng nhiệt đới nóng và ẩm ướt. Gần như tất cả các loại đá ong có màu đỏ nâu là bởi vì có các oxit sắt. Đá ong được tạo ra từ sự phong hóa mạnh mẽ lâu dài của đá mẹ nằm bên dưới.
Ví dụ
1.
Màu đỏ là đất đá ong được hình thành bởi trầm tích vùng ngập lũ khi khu vực này ấm và ẩm ướt.
The red coloring is laterite soil that formed by floodplain deposits when the area was warm and humid.
2.
Đá ong xuất hiện nhiều ở những nơi có điều kiện môi trường ẩm ướt của vùng nhiệt đới, cấu tạo chủ yếu của nó là nhôm và sắt.
Laterite occurs a lot in places with humid environmental conditions of the tropics, its main structure is aluminum and iron.
Ghi chú
Đá ong (Laterite) là loại đá hình thành từ đất giàu chất sắt (iron) và nhôm (aluminum) ở vùng nhiệt đới nóng và ẩm ướt (humid). Đá ong được tạo ra từ sự phong hóa mạnh mẽ lâu dài (long-term vigorous weathering) của đá mẹ nằm bên dưới.