VIETNAMESE

cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

ENGLISH

competition and consumer authority

  
NOUN

/ˌkɑmpəˈtɪʃən ænd kənˈsumər əˈθɔrəti/

Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng là cơ quan có nhiệm vụ quản lý và giám sát việc đảm bảo công bằng cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong các hoạt động thương mại và dịch vụ.

Ví dụ

1.

Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đã áp dụng các hình phạt đối với một công ty vì quảng cáo gây hiểu lầm.

The competition and consumer authority imposed penalties on a company for misleading advertising.

2.

Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng điều tra các trường hợp thực hành kinh doanh không công bằng và bảo vệ quyền của người tiêu dùng.

The competition and consumer authority investigates cases of unfair business practices and protects consumer rights.

Ghi chú

Cùng phân biệt contest và competition: - Cuộc thi (Contest) đề cập đến 1 sự kiện duy nhất. Ví dụ: He will take part in this contest. (Anh ấy sẽ tham dự cuộc thi.) - Cuộc thi (Competition) có thể kéo dài cả mùa giải. Ví dụ: He came first in the poetry competition. (Anh ấy đạt giải nhất trong cuộc thi về thơ ca.)