VIETNAMESE
cửa cuốn
ENGLISH
roll-up door
NOUN
/roʊl-ʌp dɔr/
Cửa cuốn là một loại cửa gồm nhiều nan song song nối vào nhau bằng các hèm liên kết, các nan được thiết kế rỗng và có hèm liên kết 1 đầu để có thể cuốn lồng vào nhau mà không bị rối khi xổ ra, các nan thường được làm bằng vật liệu nhôm định hình sơn tĩnh điện hoặc inox, có thể đóng mở bằng động cơ hoặc kéo tay.
Ví dụ
1.
Cửa cuốn kim loại được thiết kế đặc biệt để đảm bảo an ninh.
Metal roll-up doors are designed specifically to offer security.
2.
Cửa cuốn là loại sản phẩm được sử dụng để lắp đặt cho cửa chính mặt tiền của mọi ngôi nhà.
Roll-up door is a type of product used to install as a main front door of every house.
Ghi chú
Một số các kiểu cửa:
- cửa nhôm: aluminum door
- cửa trượt: sliding door
- cửa xoay: revolving door
- cửa cuốn: roller door
- cửa sắt: steel door
- cửa trước: front door
- cửa sau: back door