VIETNAMESE
cư xá Thanh Đa
ENGLISH
Thanh Da housing project
NOUN
/Thanh Da ˈhaʊzɪŋ ˈprɑʤɛkt/
Thanh Da housing estate
Cư xá Thanh Đa là tên gọi cũ của chung cư Thanh Đa. Đây là một trong những khu nhà ở lâu đời nhất miền Nam.
Ví dụ
1.
Tôi đang sống tại dự án Khu nhà ở Thanh Đa.
I'm living in Thanh Da Housing Project.
2.
Tôi từng sống ở cư xá Thanh Đa 3 năm trước khi chuyển đến quận 2.
I used to live in Thanh Da housing project for 3 years before moving to district 2.
Ghi chú
Cư xá Thanh Đa (Thanh Da housing project) là tên gọi cũ của chung cư (apartment building) Thanh Đa. Đây là một trong những khu nhà (housing estates) ở lâu đời nhất miền Nam.