VIETNAMESE

cây xà cừ

cây sọ khỉ

ENGLISH

khaya senegalensis

  

NOUN

/khaya senegalensis/

Xà cừ hay sọ khỉ, quả gỗ là một loại cây thuộc Họ Xoan (Meliaceae).

Ví dụ

1.

Cây xà cừ là một loài cây trong phân họ xoan có nguồn gốc từ châu Phi.

Khaya senegalensis is a species of tree in the Meliaceae family that is native to Africa.

2.

Khu phố với hàng cây xà cừ đã chìm vào trong bóng đêm.

The town with the lines of khaya senegalensis became dimmer and dimmer in the dark of night.

Ghi chú

Cùng học thêm một số từ vựng về các loại cây nè!
- khaya senegalensis: cây xà cừ
- Norfolk island pine: cây tùng
- melaleuca tree: cây tràm
- pine tree: cây thông
- flamboyant tree: cây phượng
- neohouzeaua: cây nứa