VIETNAMESE
con rồng cháu tiên
cháu tiên
ENGLISH
children of the dragon grandchildren of the immortal
NOUN
/ˈʧɪldrən ʌv ðə ˈdrægən ˈgrænˌʧɪldrən ʌv ði ɪˈmɔrtəl/
children of the dragon grandchildren of immortal sages
Con Rồng cháu Tiên là tên xưng hô đầy tính tự hào của tất cả dân tộc Việt Nam xuất phát từ quan niệm của họ về xuất thân liên quan đến truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên.
Ví dụ
1.
Con dân Việt Nam tự hào là con rồng cháu tiên.
Vietnamese are proud of being "Children of the Dragon, Grandchildren of the Immortal".
2.
Theo truyền thuyết xa xưa, người Việt Nam là con rồng cháu tiên.
According to an ancient myth, Vietnamse people are children of the dragon, grandchildren of immortal sages.
Ghi chú
Theo truyền thuyết nguồn gốc xa xưa (ancient origin myth), dân tộc Việt Nam là con rồng cháu tiên (children of the dragon, grandchildren of immortal sages). Con rồng là biểu tượng của việc mang lại mưa, rất cần thiết cho nông nghiệp. Nó tượng trưng cho hoàng đế (emperor), sự thịnh vượng (prosperity) và quyền lực của quốc gia (power of the nation).