VIETNAMESE

chuyên ngành đào tạo

ENGLISH

major

  

NOUN

/ˈmeɪʤər/

Chuyên ngành đào tạo là một tập hợp những kiến thức và kỹ năng chuyên môn chuyên sâu của một ngành đào tạo.

Ví dụ

1.

Vì bạn muốn trở thành một kỹ sư cơ khí, tôi khuyên bạn nên cố gắng trở thành một sinh viên chuyên ngành cơ khí tại Hoa Kỳ vì nó sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho bạn.

Since you want to become a mechanical engineer, I suggest you try to become an engineering mechanics major student in the U.S because it will open up a lot of opportunities for you.

2.

Nghiên cứu này được thực hiện bởi một nhóm sinh viên chuyên ngành biên phiên dịch của trường chúng ta.

This study is made by a group of translation and interpretation major students from our school.

Ghi chú

Một số từ vựng về các loại chuyên ngành:
- information technology major (chuyên ngành công nghệ thông tin)
- english language major (chuyên ngành ngôn ngữ Anh)
- engineering mechanics major (chuyên ngành cơ khí)
- mechatronics major (chuyên ngành cơ điện tử)
- translation and interpretation major (chuyên ngành biên phiên dịch viên)