VIETNAMESE

chúc Tết

ENGLISH

Happy New Year

  
NOUN

/ˈhæpi nu jɪr/

Chúc tết là chúc mừng năm mới.

Ví dụ

1.

Chúc Tết mọi người nha!

Happy New Year everybody.

2.

Vào ngày Tết, chúng tôi sẽ đi thăm cả ông bà ngoại và ông bà nội rồi sẽ chúc Tết họ.

On Tet holiday, we would visit both our maternal and paternal grandparents and wishing them Happy New Year.

Ghi chú

Đây là các lời chúc phổ biến trong tiếng Anh nha!

- Chúc mọi điều tốt lành nhất!: All the best!/Best wishes

- Cẩn thận nhé: Be careful

- Chúc may mắn: Best of luck/Knock on wood

- Hy vọng mọi thứ sẽ ổn: Hope things will turn out fine

- Chúc bạn gặp nhiều may mắn: Wishing you lots of luck

- Chúa phù hộ bạn: God bless you