VIETNAMESE

chúa Giê-su

ENGLISH

Jesus

  

NOUN

/ˈʤizəs/

Chúa Giê-su là một nhân vật lịch sử người Do Thái, nhà giảng thuyết, người sáng lập ra Kitô giáo vào thế kỉ thứ 1.

Ví dụ

1.

Là một nhà khoa học, ông không tin vào Chúa Giê-su.

As a scientist,he disbelieves in Jesus.

2.

Giuđa là một trong mười hai môn đồ của Chúa Giê-su.

Judas was one of the twelve disciples of Jesus.

Ghi chú

Một số từ vựng trong tiếng Anh để nói về đạo Chúa:
- Thiên Chúa giáo: Catholicism
- cha xứ: vicar
- tên Thánh: Christian name
- Chúa Giê-su: Jesus
- xưng tội: confession
- đạo Tin lành: Protestantism
- giáo hoàng: Pope
- linh mục: priest
- thần hộ mệnh: guardian angel
- thánh ca: hymn