VIETNAMESE

chim hồng hạc

chim lạc

ENGLISH

flamingo

  

NOUN

/fləˈmɪŋgoʊ/

Hồng hạc là tên chỉ các loài chim lội nước thuộc họ Phoenicopteridae, bộ Phoenicopteriformes. Chúng sống ở cả Tây bán cầu và Đông bán cầu, nhưng sống ở Tây bán cầu nhiều hơn.

Ví dụ

1.

Chim hồng hạc được tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới.

Flamingo are found in many parts of the world.

2.

Chim hồng hạc đang vỗ cánh và bay khỏi cánh đồng.

Flamingo is flapping wings and flying from the field.

Ghi chú

Cùng học thêm một số từ vựng về các loài chim (bird) nè!
- red-whiskered bulbul: chim chào mào
- peacock: chim công
- quail: chim cút
- petrel: chim hải âu
- flamingo: chim hồng hạc
- swiftlet: chim yến