VIETNAMESE
tiếp sức mùa thi
ENGLISH
exam season supporting
NOUN
/ɪgˈzæm ˈsizən səˈpɔrtɪŋ/
Tiếp sức mùa thi là một chương trình xã hội nhằm hỗ trợ các thí sinh thi vào các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.
Ví dụ
1.
Chiến dịch Tiếp sức mùa thi có ý nghĩa đối với không chỉ thí sinh mà còn cả các em sinh viên.
The Exam Season Supporting Campaign is meaningful for not only candidates but also students.
2.
Tiếp sức mùa thi thường được tổ chức trước lúc thi đại học.
The exam season supporting is usually held before the college entrance exam.
Ghi chú
Tiếp sức mùa thi (Exam Season supporting) là một chương trình xã hội (a social program) nhằm hỗ trợ (assists) các thí sinh thi vào các trường đại học (universities), cao đẳng (colleges) và trung học chuyên nghiệp (professional schools.).